SGM-040 Natigil sa isang babaeng amo sa isang mabagyong gabi

 đang tải 

Si Yu ay hinirang bilang manager para muling itayo ang tanggapang pansangay mula sa punong-tanggapan. Kahit maganda ay kinatatakutan pa rin siya ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang mahigpit na pamumuno. Isang araw, kinailangan nina Miyata at Yu na mag-overtime hanggang hating-gabi. Saktong matapos ang trabaho, lalabas na ang dalawa sa opisina nang huminto ang elevator dahil sa pagkawala ng kuryente. Ang dalawa ay natigil sa paghihintay upang makabawi sa maselang kapaligiran, ngunit naramdaman ni Miyata ang pagnanasang umihi. Hindi ako nakatiis at nilabas ko ito. Inimbitahan ni Yu ang kanyang subordinate sa apartment at sinabing: "Nandiyan ang apartment ko. Ako ang maglalaba ng suit mo, kaya halika."

SGM-040 Natigil sa isang babaeng amo sa isang mabagyong gabi