Tumalbog ang eroplanong babae na parang isang libra ng bigas, na nagpasaya sa piloto