MBBG menyemak bilangan gadis panggilan di Binh Binh